Controle Noodverlichting

Conform het bouwbesluit én de Arbo-wet dient in ieder gebouw noodverlichting
aanwezig te zijn die ten minste eenmaal per jaar onderhouden en gecontroleerd wordt.

In geval van nood, moet iedereen uw gebouw snel en veilig kunnen verlaten.
Dat lijkt simpel, maar bij calamiteiten vallen nog altijd onnodig veel slachtoffers
doordat de nooduitgangen niet tijdig bereikt worden.
Wat bij daglicht een makkelijke route lijkt, wordt bij stroomuitval of rookontwikkeling
een onneembare val. Zeker voor mensen die niet dagelijks in uw gebouw aanwezig zijn.

Wat houdt de jaarlijkse controle in?

1. Visuele controle
De monteur van LBB begint met een algemene inspectie van het armatuur.
Hij beoordeelt de armaturen op de volgende vier punten:

 • juiste pictogrammen
 • juiste plaats
 • merk en type
 • zichtbaarheid

2. Uitwendige controle
In de volgende stap bekijkt de monteur het armatuur uitwendig op 6 belangrijke punten:

 • laatste controledatum
 • beschadigingen
 • lekkende accuvloeistof
 • warmteontwikkeling
 • hitteschade
 • bevestiging

3. Functietest
Deze test geeft aan of het armatuur een goede werking heeft.

 • responstijd
 • werking
 • capaciteit accu
 • controle op teruglopende lichtsterkte

4. Controle binnenkant Bij deze stap wordt zichtbaar of het armatuur technisch nog in goede staat verkeerd.

 • beschadigingen
 • lekkende accuvloeistof
 • warmteontwikkeling
 • hitteschade
 • aansluitingen, bedrading

5. Vervanging lamp
Als het noodzakelijk is wordt hier de lamp vervangen.
Dit is uit voorzorg, om te voorkomen dat de noodverlichting halverwege het jaar uitvalt.

 • noodlamp vervangt de continulamp
 • plaatsing nieuwe noodlamp
 • testen werking

6. Controle accu
Afhankelijk van de leeftijd wordt een accu vervangen.
De kracht van een accu neemt na het vijfde jaar enorm af en geeft geen garantie op een correct werkende verlichting.

 • leeftijd (in het 5e jaar vervangen)
 • accu-aansluitingen

7. Afronding controle
Het armatuur wordt weer in elkaar gezet en voorzien van een keuringssticker.
Bijzonderheden worden vermeld en aan u doorgegeven.

 • armatuur reinigen
 • gegevens noteren
 • inspectierapport opstellen/logboek invullen

Comments are closed