Controle Brandblusmiddelen

Onderhoud draagbare blustoestellen NEN 2559

Per 1 juli 2001 is een nieuwe norm van kracht geworden, volgens welke blusapparaten
moeten worden gecontroleerd en gereviseerd. In deze nieuwe NEN2559 worden
onderhoudsprocedures en de werkzaamheden gedetailleerd weergegeven.
Onderstaand volgen globaal de stappen in het onderhoud van brandblussers,
zoals die in de norm zijn voorzien:

1. jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon (REOB).
2. vijf-jaarlijks uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat- en schuimblussers.
3. revisie na tien jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst; CO2-blussers worden afgeperst en geijkt.
4. na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats.
5. na twintig jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Onderhoud brandslanghaspels NEN -EN 671-3

Ook bij de controle van brandslanghaspels is een belangrijke wijziging in de norm doorgevoerd,
namelijk het afpersen van de brandslang na vijf jaar.
Globaal houdt het onderhoud volgens de EN671-3 het volgende in:

1. jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon (REOB).
2. vijfjaarlijkse beproeving van de brandslang.

Onderhoud verrijdbare blustoestellen NEN 2659

Per 1 December 2003 is de nieuwe onderhoudsnorm 2659 van kracht.
Deze norm bevat richtlijnen voor controle, onderhoud en revisie van verrijdbare blustoestellen.

1. jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon (REOB).
2. vijf-jaarlijks uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat- en schuimblussers.
3. revisie na tien jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst; CO2-blussers worden afgeperst en geijkt.
4. na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats.
5. na twintig jaar moet het verrijdbaar toestel worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Comments are closed