Logboek

Steeds vaker wordt vanuit brandweer, arbeidsinspectie (ARBO), GGD of milieu-inspectie een
logboek vereist; ook de nieuwe NEN4001 en het bouwbesluit 2012 stelt het bijhouden van
een logboek verplicht.

Met het nieuwe logboek geeft u direct inzicht in de actuele (brand)veiligheid van uw organisatie.
In één oogopslag ziet u bijvoorbeeld wanneer onderhoud nodig is.

Het handzame logboek is ontwikkeld om de vereiste gegevens op te slaan, zoals:

1 Rapportage van jaarlijkse controle en onderhoud blusmiddelen, noodverlichting en BHV bedrijfsverbanddozen.
2 Overzichten met projectering en status blusmiddelen en noodverlichting.
3 Certificaten ter bevestiging dat alle blusmiddelen en noodverlichting conform NEN normen zijn onderhouden en akkoord bevonden.
4 Checklists voor periodieke controles.
5 Registratie van uw BHV organisatie en activiteiten.

Logboek_Dicht         Logboek_Open-1

Comments are closed